Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 956TCT/HTQT năm 2005 về việc thủ tục miễn 1% thuế cước theo Hiệp định thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 956TCT/HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 31/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 956TCT/HTQT
V/v thủ tục miễn 1% thuế cước theo Hiệp định thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đại lý tàu biển than Việt Nam

Trả lời công văn số 15/CV-KTTC ngày 2/3/2005 của Công ty về việc đề nghị giải đáp thực hiện miễn giảm thuế cước tàu nước ngoài, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Hồ sơ xin miễn 1% thuế cước giai đoạn 1999-2001 của các hãng tàu nước ngoài do công ty làm đại lý đã được Cục thuế Quảng Ninh xử lý trên cơ sở thực hiện hướng dẫn xử lý hồ sơ tồn đọng giai đoạn 1999-2001 quy định tại điểm III.2 của công văn số 6873TC/TCT ngày 22/6/2004 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn giải quyết các hồ sơ tồn đọng về xin miễn giảm thuế cước theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, cụ thể:

- Không xử lý truy thu số thuế cước còn nợ giai đoạn 1999-2001 của các hãng tàu định tuyến đã thanh lý hợp đồng đại lý các doanh nghiệp Việt Nam làm đại lý tàu biển trước năm 2002 và các hãng tàu không định tuyến.

- Không truy thu số thuế nợ của năm 1999-2000 của các hãng tàu định tuyến đang hoạt động tại Việt Nam thông qua các doanh nghiệp Việt Nam làm đại lý tàu biển.

Như vậy, hồ sơ xin miễn 1% thuế cước năm 2002 của các hãng tàu nước ngoài do công ty làm đại lý không thuộc phạm vi xử lý hồ sơ tồn đọng như Cục thuế Quảng Ninh đã thông báo với Công ty là đúng quy định. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế Quảng Ninh để hoàn chỉnh hồ sơ xin miễn 1% thuế cước năm 2002 theo đúng quy định về đơn giản hoá thủ tục hồ sơ tại điểm III.1 của công văn số 6873TC/TCT ngày 22/6/2004 nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Quảng Ninh;
- Lưu VP(HC), HTQT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
TRƯỞNG BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 956TCT/HTQT năm 2005 về việc thủ tục miễn 1% thuế cước theo Hiệp định thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.905
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90