Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9569/CT-THNVDT về việc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 9569/CT-THNVDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Đình Tấn
Ngày ban hành: 07/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 9569/CT-THNVDT
V/v hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: …………………………….

Để có điều kiện xem xét và giải quyết hồ sơ hoàn thuế của quí cơ sở kinh doanh được kịp thời, theo qui định của pháp luật, Cục thuế TP:

- Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 58, Luật Quản lý thuế: “1. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm: a) Văn bản yêu cầu hoàn thuế; b) Chứng từ nộp thuế; c) Các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu hoàn thuế”;

- Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 77, Luật này: “1. Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lý thuế được thực hiện thường xuyên đối với hồ sơ thuế nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế, sự tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế”;

- Căn cứ qui định tại Phần G, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ; Phần D, Thông tư số 32/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT;

Đề nghị cơ sở kinh doanh, khi gởi hồ sơ hoàn thuế, cần cung cấp đầy đủ các văn bản và tài liệu liên quan như sau:

1/ Văn bản đề nghị hoàn thuế GTGT (mẫu số 01/HTBT);

2/ Bảng kê xác định số thuế GTGT đề nghị hoàn (mẫu số 01-1/HTBT);

3/ Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế, gồm:

a) Đĩa mềm (hoặc CD rom) chứa file dữ liệu chi tiết hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (bằng trình ứng dụng Excel);

b) Đĩa mềm (hoặc CD rom) chứa file dữ liệu chi tiết hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (bằng trình ứng dụng Excel);

c) Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (mẫu số 01-4A/GTGT) – nếu thuộc trường hợp phải phân bổ thuế GTGT đầu vào.

d) Bảng kê chứng từ, hồ sơ xuất khẩu đủ điều kiện hưởng thuế suất 0% (theo mẫu kèm) – nếu thuộc các trường hợp xuất khẩu;

4/ Bảng liệt kê chi tiết hồ sơ hoàn thuế (theo mẫu kèm).

Hồ sơ hoàn thuế cần được ghi số thứ tự trên từng tờ và đóng thành lập để bảo đảm tính đầy đủ, trung thực của hồ sơ.

Cục thuế TP rất mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của quí cơ sở kinh doanh để hoàn thành tốt việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế “để báo cáo”;
- BLĐ Cục thuế;
- Các phòng thuộc Cục thuế;
- Các Chi cục thuế quận, huyện
- Lưu (HCLT-PC-THNVDT)

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9569/CT-THNVDT về việc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.317
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77