Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 953/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 953/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 29/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 953/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thuế BVMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 774/HQHP-TXNK ngày 20/02/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc thuế bảo vệ môi trường trên hệ thống KT559, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Vướng mắc của đơn vị về việc hướng dẫn cách xử lý đối với trường hợp nhập tạm thuế BVMT vào thuế TV, CBPG đã được hướng dẫn tại công văn số 24/CNTT-CNTT ngày 17/01/2012 của Cục CNTT-TKHQ. Đề nghị đơn vị nghiên cứu thực hiện theo quy định.

- Vướng mắc về báo cáo nợ thuế, báo cáo nhanh số thu thuế và một số báo cáo khác chưa có mục thuế BVMT, Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc và sẽ nâng cấp trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục CNTT & TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 953/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.146
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127