Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 952 TCT/PCCS ngày 01/04/2004 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi miễn giảm thuế

Số hiệu: 952TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 952 TCT/PCCS
V/v ưu đãi miễn giảm thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thương nghiệp 1 Thái Nguyên.

Trả lời công văn số 13 KTTV ngày 27 tháng 2 năm 2004 của Công ty cổ phần thương nghiệp 1 Thái Nguyên hỏi về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 a Điều 49 Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ quy định: “Doanh nghiệp giao cho tập thể người lao động; doanh nghiệp bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân: Được hưởng ưu đãi như doanh nghiệp mới thành lập và các quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi). Trường hợp không đủ Điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu hoạt động”.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì: Công ty cổ phần thương nghiệp 1 Thái Nguyên được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 16 tháng 1 năm 2003 nếu đáp ứng Điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thì sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế như doanh nghiệp mới thành lập. Trường hợp Công ty không đáp ứng Điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thì được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu hoạt động.

Nguyên tắc, thủ tục miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 Mục I Phần C Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 952 TCT/PCCS ngày 01/04/2004 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi miễn giảm thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.998
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177