Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 945 TCT/DNNN ngày 01/04/2004 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi tiền thuê đất

Số hiệu: 945TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 01/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 945 TCT/DNNN
V/v ưu đãi tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 972/CT-TQD ngày 7 tháng 11 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc ưu đãi tiền thuê đất và kê khai nộp thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về kê khai nộp thuế GTGT:

Theo hướng dẫn tại Mục I - phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: Xí nghiệp may 6 (thuộc Công ty Cổ phần may Hữu Nghị) có trụ sở tại Đồng Tháp thì phải đăng ký nộp thuế với Cục thuế tỉnh Đồng Tháp.

2. Về ưu đãi tiền thuê đất:

- Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 4, Mục III, Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10;

- Theo hướng dẫn tại công văn số 376TCT/DNNN ngày 18 tháng 2 năm 2004 của Tổng cục Thuế về việc giải quyết vướng mắc thực hiện Thông tư số 98/2002/TT-BTC thì: đối với doanh nghiệp, nếu đáp ứng được các Điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện miễn giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư;

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì Công ty Cổ phần may Hữu Nghị nếu đáp ứng được các Điều kiện về ưu đãi theo quy định thì tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất cho Khoảng thời gian ưu đãi còn lại theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư thành lập Xí nghiệp may Sađéc (nay là Xí nghiệp máy 6).

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 945 TCT/DNNN ngày 01/04/2004 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.916
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236