Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 938/TCT-HT về việc kê khai và hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 938/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 938/TCT-HT
V/v: kê khai và hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1012/CV-CT ngày 10/12/2007 của Công ty TNHH thương mại Quý Lợi về việc giải đáp, chính sách kê khai và hoàn thuế GTGT, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào liên quan đến hàng hoá xuất khẩu Bộ Tài chính đã có Công văn số 5361/BTC-TCT ngày 20/4/2007 giải quyết vướng mắc về xuất hoá đơn đối với hàng xuất khẩu theo đó trường hợp bên bán lập hoá đơn bán hàng sau khi hàng hoá đã được giao cho bên mua và đã xuất khẩu sẽ bị xử phạt và không được kê khai khấu trừ thuế GTGT.

2. Về việc truy thu thuế GTGT đầu ra đối với số hàng hoá thực tế đã xuất khẩu nhưng do hàng hoá mua vào bên bán lập hoá đơn sau khi hàng đã xuất khẩu:

Tại Điểm 1.đ, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính, quy định: Các trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hoá xuất khẩu hoặc hàng hoá được coi như xuất khẩu nêu tại điểm đ nêu trên, nếu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hoá xuất khẩu) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ khác đối với từng trường hợp cụ thể thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Theo Biên bản kiểm tra Hồ sơ hoàn thuế tại Công ty TNHH thương mại Quý Lợi của Chi cục Thuế TP Lạng Sơn ngày 20/11/2007 thì: Hồ sơ hoàn thuế đã lập đầy đủ (Hợp đồng bán hàng hoá ký với nước ngoài; Hoá đơn GTGT bán hàng xuất khẩu; Tờ khai Hải quan có xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan Hải quan; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng). Do công ty có hành vi nhận hoá đơn không đúng quy định (hoá đơn phát hành sau ngày hàng đã nhập kho và xuất khẩu) nên Chi cục Thuế đã xử phạt về hành vi vi phạm quy định về hoá đơn, chứng từ.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên, Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra đối với giá trị hàng hoá đã thực xuất khẩu của số lượng tinh bột sắn đã mua của các hoá đơn vi phạm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn được biết và xem xét giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận
:
- Như trên
- Vụ Pháp chế; Vụ CST;
- Cty TNHH TM Quý Lợi (Đ/c; 23 Phố Hoà Bình, khôi 1, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn)
- Ban PC, CS,TTTĐ
- Lưu VT, HT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 938/TCT-HT về việc kê khai và hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163