Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 938/BNN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/BNN-PC
V/v: xây dựng các đề án về phí, lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Trồng trọt
- Cục Thú y
- Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

 

Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Thông tư sửa đổi các văn bản quy định về phí, lệ phí lĩnh vực nông nghiệp để thực hiện việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bao gồm:

+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.

+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí về công tác thú y;

+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 07 năm 2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tài chính đã có công văn số 1676/BTC-CST đề nghị Bộ Nông nghiệp xây dựng 03 Đề án thu phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng, công tác thú y và quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

Đề nghị các đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiên cứu xây dựng các Đề án và phối hợp với Bộ Tài chính để soạn thảo, ban hành Thông tư sửa đổi các văn bản có liên quan về phí, lệ phí cho kịp thời gian theo quy định của Nghị quyết 57/NQ-CP.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám;
- Vụ Tài chính;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 938/BNN-PC ngày 18/02/2011 xây dựng đề án về phí, lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.371

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!