Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 936/TCT-CS về việc chi phí vận chuyển do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 936/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH  
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 936/TCT-CS
V/v: chi phí vận chuyển

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 4322/CT-TH ngày 3 l/12/2007 và công văn số 84/CT- TTr ngày 07/0l/2008 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xử lý chi phí vận chuyển, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai.

Theo công văn số 487/TCT-CNTT ngày 16/1/2008 của Tổng cục Thuế thì hiện nay, Tổng cục Thuế đang trong giai đoạn hoàn thiện việc nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản l.3.0 theo nội dung của Luật Quản lý thuế và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành. Ứng dụng HTKK l.3.0 dự kiến được triển khai vào cuối tháng 2 năm 2008.

Vì vậy, đối với trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế đang sử dụng ứng dụng HTKK phiên bản l.2.0 do ngành thuế cung cấp thì được tiếp tục sử dụng các mẫu tờ khai thuế theo phần mềm ứng dụng HTKK đến hết kỳ tính thuế tháng l/2008 (riêng tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp sẽ áp dụng theo mẫu 03/TNDN của Thông tư 60/2007/TT-BTC từ kỳ quyết toán năm 2007).

2. Về chi phí vận chuyển.

Tại Điểm 2 Mục XII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“2. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp. Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

2.1. Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp...

Theo đó, Các chi phí vận chuyển sản phẩm khai thác của Công ty TNHH nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế phục vụ trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, có chứng từ thanh toán, có hạch toán kế toán đầy đủ thì cơ quan thuế căn cứ vào dịch vụ cùng loại, giá cả thị trường cùng thời điểm phát sinh trên địa bàn để thực hiện ấn định chi phí làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN phải nộp theo quy định tại Điểm 2 Mục XII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên.

Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào không liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT,TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 936/TCT-CS về việc chi phí vận chuyển do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112