Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 934TCT/DNNN về việc chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 934TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 30/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 934TCT/DNNN
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty Cơ điện xây dựng nông nghiệp và thủy lợi Hà Nội

Trả lời công văn số 39/CV-KTTC ngày 4/2/2005 của Công ty Cơ điện xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi Hà Nội hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 5.1, Mục IV, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng và ghi hoá đơn thì: Trường hợp Công ty thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, nhập khẩu dây chuyền thiết bị sản xuất ván dăm để thực hiện gói thầu trong dự án đầu tư của Công ty cổ phần Mía đường La Ngà (hàng hóa nhập khẩu là thiết bị, máy móc trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo TSCĐ của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT). Hoá đơn GTGT xuất hàng cho Công ty cổ phần Mía đường La Ngà ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT bao gồm: giá trị hàng hóa thực tế nhập khẩu theo giá CIF và các khoản phải nộp theo chế độ quy định ở khâu nhập khẩu (nếu có), dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Đối với khoản chênh lệch giữa giá trúng thầu với giá trị hàng hóa thực tế nhập khẩu không chịu thuế nêu trên. Công ty lập hóa đơn có thuế GTGT riêng để thanh toán như đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế khác.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cơ điện xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu VP(HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 934TCT/DNNN về việc chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.736
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90