Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 928/TCT-CS về việc thực hiện thông báo nộp lệ phí trước bạ theo Thông tư 60/2007/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 928/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 928/TCT-CS
V/v thực hiện thông báo nộp LPTB theo Thông tư 60/2007/TT-BTC .

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 18569/CT-THNVDT ngày 18/12/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc khi thực hiện phát hành thông báo nộp LPTB nhà, đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất theo mẫu số 01-1/LPTB ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế là thông báo của cơ quan thuế đến người nộp thuế về số tiền lệ phí trước bạ nhà, đất phải nộp căn cứ vào hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất- đồng thời làm căn cứ để cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp nếu chủ tài sản không nộp tiền lệ phí trước bạ đúng thời điểm ghi trên thông báo; Việc xử lý và xác định số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước bạ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT,TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 928/TCT-CS về việc thực hiện thông báo nộp lệ phí trước bạ theo Thông tư 60/2007/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.320
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14