Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9194/BTC-CST giải pháp chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 9194/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 14/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 9194/BTC-CST
V/v giải pháp chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty TNHH YKK Việt Nam
(Số 104-106-108 đường Amata, Khu công nghiệp Amata Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

 

Về kiến nghị chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động sản xuất dây khóa kéo và các sản phẩm liên quan nêu tại công văn số 004/10-YKK ngày 12/3/2010 của Công ty TNHH YKK Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điểm a Khoản 3 Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% áp dụng đối với dự án đầu tư có một trong các tiêu chuẩn sau: a) Có 2 trong các tiêu chuẩn nêu tại Khoản 2 Điều này”;

Tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP quy định “Các dự án nêu tại Khoản 3 Điều 46 Nghị định này và các dự án đầu tư vào địa bàn khuyến khích đầu tư được miễn thuế TNDN trong 04 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo, trừ những dự án được miễn thuế TNDN 8 năm”.

Tại Khoản 4 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN quy định “Cơ sở kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (ngày 11 tháng 1 năm 2007) mà có thu nhập từ hoạt động kinh doanh (trừ hoạt động dệt, may quy định tại Khoản 2 Điều này) đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng Điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu quy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước, về thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản pháp luật về đầu tư thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các văn bản pháp luật đó đến hết năm 2011”.

Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4187/BKH-TCTT ngày 22/6/2010 và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 5201/BCT-TC ngày 28/5/2010, dự án đầu tư sản xuất dây khóa kéo và các sản phẩm liên quan của Công ty TNHH YKK Việt Nam đáp ứng đồng thời hai Điều kiện ưu đãi đầu tư là (i) doanh nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp xuất khẩu trên 50% sản phẩm; và (ii) sản xuất nguyên liệu cao cấp để sản xuất giầy, dép, quần áo xuất khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên, tại thời Điểm cấp phép thành lập dự án đầu tư sản xuất dây khóa kéo và các sản phẩm liên quan, Công ty TNHH YKK Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%, miễn thuế 4 năm từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo do đáp ứng đồng thời hai Điều kiện ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP. Kể từ kỳ tính thuế năm 2007, đề nghị Công ty TNHH YKK Việt Nam phối hợp với cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể về cách xác định ưu đãi thuế TNDN do chuyển đổi để thực thi các cam kết giữa Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Công ty TNHH YKK Việt Nam biết và phối hợp với cục thuế địa phương để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT, Công thương;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai;
- Các đơn vị: PC, TCT;
- Lưu: VT, CST (TN)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9194/BTC-CST giải pháp chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.562

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35