Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 909TCT/DNK về việc chính sách thuế suất thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 909TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 909TCT/DNK
V/v:chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Du Lai
(Đ/c: 185 C13 Tô Ngọc Vân, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 20/CV-DL ngày 25/12/2004 của Công ty TNHH TM Du Lai về việc thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến trả như sau:

- Theo quy định tại Điểm 1, Mục II, Phần A và Điểm 3.13, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì: Sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; Sản phẩm gốm, sứ thuế suất thuế GTGT 10%.

- Tại Điểm 6, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế GTGT khác nhau phải kê khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định được theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Căn cứ các quy định trên, Công ty mua hạt giống về ươm thành cây con sau đó cho vào chậu chăm sóc thành cây cảnh để bán thì cây cảnh là sản phẩm trồng trọt thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nhưng sản phẩm chậu để trồng cây cảnh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 10%, do đó Công ty bán cây cảnh kèm chậu phải kê khai, nộp thuế GTGT riêng doanh thu bán chậu. Trường hợp công ty không tách riêng được doanh thu bán chậu thì phải tính và nộp thuế GTGT tính trên toàn bộ doanh thu theo mức thuế suất thuế GTGT 10%, công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH TM Du Lai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM.
- Đại diện TCT tại TP Hồ Chí Minh
- Lưu VP(HC), DNK(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 909TCT/DNK về việc chính sách thuế suất thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.221
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35