Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 908 TCT/ĐTNN ngày 30/03/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời về chính sách thuế

Số hiệu: 908TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 908 TCT/ĐTNN
V/v trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trả lời văn bản số 0103/EY ngày 01 tháng 03 năm 2004 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam hỏi về chính sách thuế đối với việc trích nộp tiền vào Quỹ Hưu trí của Công ty Tate & Lyle, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 6.4, Khoản 6, Mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và Điểm 2 và 4, Mục I, Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì Khoản tiền Công ty Tate & Lyle và của nhân viên người nước ngoài của Công ty Tate & Lyle đóng góp vào Quỹ Hưu trí do Công ty thành lập không phải là tiền mua bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật pháp Việt Nam và không phải là Khoản đóng góp và các quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc của các quốc gia theo thông lệ luật pháp quốc tế về bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Vì vậy, Khoản tiền của Công ty Tate & Lyle và của nhân viên người nước ngoài của Công ty Tate & Lyle đóng góp vào Quỹ Hưu trí của Công ty không được tính là Khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và Khoản đóng góp của cá nhân người lao động không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục thuế hướng dẫn để Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 908 TCT/ĐTNN ngày 30/03/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời về chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.998
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33