Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 902/TCT-PCCS về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 902/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 902/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty Tuico.

Trả lời công văn số 34/2006/KT ngày 19/12/2006 của Công ty Tuico về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa mua vào bị tổn thất do hỏa hoạn:

Tại khoản c điểm 1.1 mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có hướng dẫn: “hàng hóa mua vào bị tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, bị mất, xác định do trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải bồi thường thì thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa này được tính vào giá trị hàng hóa tổn thất phải bồi thường, không được tính vào số thuế GTGT được khấu trừ khi kê khai thuế GTGT phải nộp”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Tuico bị cháy nhà xưởng, vật tư nguyên liệu, hàng hóa thì số thuế GTGT đầu vào liên quan đến lô hàng này không được kê khai khấu trừ/hoàn thuế GTGT; Số thuế GTGT đầu vào này được tính vào giá trị tổn thất mà tổ chức, cá nhân phải bồi thường.

2. Về việc xác nhận Tờ khai hàng xuất khẩu tại hồ sơ hoàn thuế GTGT:

Trường hợp Công ty đã được cơ quan hải quan sao lục các Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu của các lô hàng xuất khẩu, việc sao lục này được cơ quan hải quan xác nhận bằng công văn đính kèm danh sách Tờ khai hàng xuất khẩu có đóng dấu giáp lai thì được chấp nhận là hợp lệ khi làm thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Tuico được biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ, Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 902/TCT-PCCS ngày 05/03/2007 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217