Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9011/CT-PC hướng dẫn cách thức ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 9011/CT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Lê Xuân Dương
Ngày ban hành: 28/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9011/CT-PC

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận Tân Bình

Tiếp công văn số 7353/CCT-TB ngày 24/11/2010 của quý Chi cục đề nghị được hướng dẫn cách thức ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Theo công văn số 17236/BTC-QLCS ngày 18/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Điều 5 của Nghị định 84 đã dẫn trên, các hộ gia đình và cá nhân thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất thuộc phạm vi áp dụng của Điều này, khi làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng tại thời điểm đó, những người này chưa đủ khả năng nộp được số tiền này, nếu có nguyện vọng ghi nợ, thì các hộ gia đình và cá nhân này được quyền nợ (chưa phải trả) tiền sử dụng đất.

Quyền nợ này được xem xét trên cơ sở những người này có “Đơn đề nghị ghi nợ” và việc chấp thuận được thể hiện trên Giấy chứng nhận với dòng chữ “nợ tiền sử dụng đất”.

Khi các hộ gia đình và cá nhân nợ tiền sử dụng đất thanh toán tiền nợ, số tiền nợ cụ thể sẽ được xác định vào thời điểm thực thanh toán. Cơ quan thuế (Chi cục Thuế quận Tân Bình), dựa trên diện tích lô đất và giá đất được qui định vào thời điểm thực thanh toán, xác định cụ thể số tiền sử dụng đất phải nộp và có thông báo cho những người này để những người này biết và nộp tiền vào Ngân sách.

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung nào chưa rõ hoặc có vướng mắc phát sinh từ các qui định thuế ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận, đề nghị quí Chi cục phản ánh kịp thời để Cục được biết.

Trân trọng kính chào.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục (để báo cáo).
- Lưu HC-LT; PC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Xuân Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9011/CT-PC hướng dẫn cách thức ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.808
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202