Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 901/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 18/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 901/TCT-CS
V/v trả lời vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Hàn Quốc (Việt Nam)
(Tầng 14, Toà nhà Fideco, số 81-83-83B-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 004/CV-2011 ngày 19/01/2011 của Công ty TNHH Bảo hiểm Hàn Quốc Việt Nam về các chỉ tiêu cho hoá đơn tự in sử dụng năm 2011. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1, Chữ ký của người mua trên hoá đơn:

Tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:

“Tiêu thức người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên):

Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX”.

Trường hợp Công ty với đặc thù hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, người mua bảo hiểm khi thanh toán phí bảo hiểm không thanh toán trực tiếp tại công ty mà thanh toán qua ngân hàng hoặc qua đại lý thì không nhất thiết phải có chữ ký của người mua hàng trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “Người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, phải ghi rõ là: “thu phí dịch vụ qua ngân hàng” hoặc “thu qua đại lý”.

2, Dấu và chữ ký của người bán:

Về nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn số 17716/BTC-TCT hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Hàn Quốc (Việt Nam) biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- BTC;
- Vụ PC, TTHT, TVQT (AC)-TCT;
- Cục thuế TP.HCM;
- Cục thuế các tỉnh thành phố;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 901/TCT-CS ngày 18/03/2011 trả lời vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.952

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!