Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9000/CT-TNCN về việc nhắc nhở kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2005 – 2006 – 2007 và kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2008 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 9000/CT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trọng Hạnh
Ngày ban hành: 28/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 9000/CT-TNCN
V/v nhắc nhở kê khai, quyết toán thuế TNCN năm 2005 – 2006 – 2007 và kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN năm 2008

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh;
- Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh;
- Thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

 

Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ, Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Căn cứ Pháp lệnh Thuế Thu nhập đối với người có thu nhập cao và văn bản hướng dẫn thi hành;

Cục Thuế có công văn số 4834/CT-TNCN ngày 07/05/2008 về việc hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế TNCN năm 2005-2006-2007 và kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN năm 2008, đã gửi các cơ quan chức năng ngày 15/05/2008 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kê khai hoặc phúc đáp từ các cơ quan.

Cục Thuế đề nghị các cơ quan thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN của các năm 2005-2006-2007 và kê khai, nộp thuế TNCN năm 2008 theo đúng quy định của Pháp luật.

Nếu có điều gì vướng mắc đề nghị các cơ quan liên hệ Phòng Thuế TNCN, Cục Thuế TP. HCM để được giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ (để báo cáo);
- Lưu: HCLT, TNCN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9000/CT-TNCN về việc nhắc nhở kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2005 – 2006 – 2007 và kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2008 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.521
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234