Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 897 TCT/PCCS ngày 29/03/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 897TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 897 TCT/PCCS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1319/CT-LTPP ngày 17 tháng 10 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Bình Định về xử lý thuế GTGT đã hoàn đối với hàng hoá là tài sản được bán lẻ thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng đường, đã được hoàn thuế GTGT đầu vào của mặt hàng đường, doanh nghiệp dùng đường làm tài sản đảm bảo tiền vay, đến hạn không trả được nợ, bị tổ chức tín dụng bán tài sản để thu hồi nợ theo hướng dẫn tại Thông tư số 62/2002/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính, như vậy, mặt hàng đường không chịu thuế GTGT đầu ra và không được khấu từ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào. Tại Điểm 1.2c Mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT... Đối với hàng hoá, dịch vụ sử dụng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT nhưng cơ sở không hạch toán riêng được thuế đầu vào được khấu từ, thì thuế đầu vào được tính khấu từ theo tỷ lệ (%) doanh số của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra”. Căn cứ hướng dẫn trên, doanh nghiệp phải xác định cụ thể thuế GTGT đầu vào căn cứ trên các hoá đơn mua vào của số hàng do tổ chức tín dụng bán để thu hồi nợ không được khấu từ hoặc hoàn thuế. Trường hợp không hạch toán riêng được thuế đầu vào được khấu từ thì phân bổ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hoá không chịu thuế GTGT so với tổng doanh số hàng hoá bán ra trong năm tài chính. Cơ quan thuế xác định lại số tiền thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ hoặc hoàn để thu hồi vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình định biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 897 TCT/PCCS ngày 29/03/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.147
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69