Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8965/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trọng Hạnh
Ngày ban hành: 18/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8965/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế.

TP.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2011

 

Kinh gửi:

Công ty TNHH phát triển phần mềm NETIKA Việt Nam
Địa chỉ: 19-25 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
MST: 0303012614

 

Trả lời văn thư số 03/11/SD ngày 01.10.2011 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2.5d mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/200 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.” là khoản chi không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Căn cứ điều 1, khoản 1, tiết c Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) quy định không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú:

“...

Khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ căn cứ vào hợp đồng lao động và chứng từ nộp tiền học.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty thanh toán tiền học phí cho con người lao động là người nước ngoài (thuộc đối tượng cư trú tại Việt Nam ) học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông, nhưng người lao động nước ngoài này là thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của Công ty, nhưng Công ty không ký hợp đồng lao động thì khoản chi này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty và cũng không được giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động là người nước ngoài.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Ktra 2;
- P.Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT
1972-165915

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8965/CT-TTHT ngày 18/10/2011 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.126

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!