Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc tính tiền thuê đất

Số hiệu: 890-TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cáp Quý Túc
Ngày ban hành: 20/05/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 890-TCT/NV7

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 890-TCT/NV7 NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1996 VỀ VIỆC TÍNH TIỀN THUÊ ĐẤT

Về việc: "Định giá đất để tính tiền thuê đất" mà Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 1199 CT/Ng.V ngày 9-4-1996. Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 5 Bản quy định khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất (ban hành kèm theo Quyết định số 1357 TYC/QĐ/TCT ngày 30-12-1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định..."mức tiền thuê đất áp dụng cho hiện trạng của đất tại thời điểm cho thuê....".

Giá đất làm căn cứ tính tiền thuê đất là giá của từng lô đất do địa phương quy định theo khung giá các loại đất tại Nghị định 87/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ. Hiện trạng của đất ở đây nghĩa là giá đất theo hiện trạng tại thời điểm cho thuê và chưa kể tiền đền bù thiệt hại cho người có đất bị thu hồi.

Phần cuối điểm 2, Mục II, Thông tư số 94 TT/LB ngày 14-11-1994 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Tổng cục Địa chính - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 87 /CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất quy định: Trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thay đổi mục đích sử dụng thì giá đất được xác định theo bảng giá có cùng mục đích sử dụng mới kể từ ngày chuyển mục đích sử dụng, nhưng có tính đến điều kiện cụ thể của từng thửa đát để xác định giá cho thích hợp.

Như vậy, trường hợp hiện trạng là đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất bãi hiện còn hoang hoá trước đây, nay đã được quy hoạch thành khu công nghiệp, đựoc cho thuê để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, thì đất đó đã được chuyển mục đích sử dụng. Vì vậy, giá đất để tính tiền thuê đất phải là đất khu công nghiệp, thương mại... thuộc đất đô thị (tính theo mục đích sử dụng mới).

Các lô đất cho thuê chưa được quy định trong bảng giá hoặc giá đất chưa phù hợp thì báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố điều chỉnh lại cho hợp lý theo quy định tại Điều 5 Nghị định 87/CP của Chính phủ.

Căn cứ vào hướng dẫn trên đây, Cục thuế phối hợp với các ngành chức năng có liên quan (Sở Địa chính, Sở Tài chính v,v...) xác định giá đất tính tiền thuê đất cho hợp lý, đúng chính sách.

 

Cáp Quý Túc

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc tính tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.019
DMCA.com Protection Status