Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8865/BTC-TCHQ gia hạn thời hạn nộp thuế trong trường hợp ngân sách nhà nước chưa bố trí kịp kinh phí để nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8865/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8865/BTC-TCHQ
V/v gia hạn thời hạn nộp thuế trong trường hợp ngân sách nhà nước chưa bố trí kịp kinh phí để nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông báo tại công văn số 1486/VPCP-KTTH ngày 14/3/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với trường hợp chậm nộp thuế do ngân sách nhà nước chưa bố trí kịp kinh phí để nộp thuế, giao Bộ Tài chính kiểm tra xử lý cụ thể;

Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng tại công văn số 639/QP-QY ngày 18/3/2011 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế của các lô hàng nhập khẩu thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị cho 15 bệnh viện quân đội bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ áo, số tiền để nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng các trang thiết bị này được bố trí từ nguồn đối ứng trong nước từ ngân sách nhà nước cấp phát để nộp thuế;

Bộ Tài chính thông báo :

1. Đối với số tiền nợ phạt chậm nộp của các tờ khai đăng ký trước ngày 01/6/2008: Thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn số 8131/TC-TCT ngày 27/8/2001, số 6577/BTC-TCHQ ngày 9/5/2008 của Bộ Tài chính và công văn 2230/TCHQ-KTTT ngày 24/5/2006 của Tổng cục Hải quan (bản photocopy kèm theo).

2. Đối với số nợ thuế của các tờ khai đăng ký từ 01/6/2008 đến nay, thực hiện như sau:

2.1. Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng của các lô hàng nhập khẩu thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị cho 15 Bệnh viện quân đội không có khả năng nộp thuế đúng hạn do ngân sách nhà nước chưa bố trí kịp kinh phí để nộp thuế. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với các trường hợp này tính từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến không quá 15 ngày kể từ ngày Bộ Quốc phòng nhận được Giấy báo có của Kho bạc nơi giao dịch về số kinh phí đã được Bộ Tài chính cấp để nộp thuế (trong trường hợp Bộ Tài chính trực tiếp cấp kinh phí để Bộ Quốc phòng cấp cho các đơn vị để nộp thuế) hoặc người nộp thuế nhận được Giấy báo có của Kho bạc nhà nước (trong trường hợp Bộ Tài chính trực tiếp cấp kinh phí cho các đơn vị thực hiện việc nộp thuế, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng).

2.2. Trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng của các lô hàng nhập khẩu thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị cho 15 Bệnh viện quân đội không có khả năng nộp thuế đúng hạn do ngân sách nhà nước chưa bố trí kịp kinh phí để nộp thuế, người nộp thuế không bị tính phạt chậm nộp.

2.3. Để được gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng của các lô hàng nhập khẩu thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị cho 15 Bệnh viện quân đội không có khả năng nộp thuế đúng hạn do ngân sách nhà nước chưa bố trí kịp kinh phí để nộp thuế, người nộp thuế xuất trình với cơ quan Hải quan nơi có nợ thuế công văn của Bộ Quốc phòng đề nghị gia hạn nộp thuế nêu rõ lý do chậm nộp thuế là do ngân sách nhà nước chưa bố trí kịp kinh phí để nộp thuế.

Khi được cấp kinh phí, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước, đồng thời xuất trình với cơ quan Hải quan nơi có nợ thuế.

Giấy báo có của Kho bạc nhà nước để làm căn cứ xác định chính xác thời gian gia hạn nộp thuế và không tính phạt chậm nộp theo điểm 2.1, 2.2 nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8865/BTC-TCHQ gia hạn thời hạn nộp thuế trong trường hợp ngân sách nhà nước chưa bố trí kịp kinh phí để nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.509

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49