Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 884/TCT-HT về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 884/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 884/TCT-HT
V/v ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia.

Trả lời Công văn số FSIA/11082007 ngày 8/11/2007 của Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia về việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 7, mục V, Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì hoạt động ''Tư vấn pháp luật, đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn về khoa học công nghệ; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ” thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư.

Trường hợp Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia được cấp Giấy phép số 395/GP-HN ngày 30/6/2006 của UBND TP Hà Nội với mục tiêu kinh doanh: cung cấp dịch vụ tư vấn về kỹ thuật liên quan dẫn nghề vườn (hoa, rau, quả) và nghề thuỷ sản (cá, tôm); tư vấn quản lý kinh doanh về phát triển thị trường và xuất khẩu cho các sản phẩm nghề vườn, sản phẩm thuỷ sản không thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP và không đáp ứng được một trong các điều kiện ưu đãi thuế TNDN quy định tại Điều 33, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên. Do vậy, Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia không được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Vụ PC, CST;
- Lưu: VT, HT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 884/TCT-HT về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255