Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 88/CV.UB năm 1995 về hướng dẫn bổ sung Quyết định 479/QĐ.UB ngày 01/12/1994 của UBND tỉnh Lào Cai về thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 88/CV.UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Quý Đăng
Ngày ban hành: 11/02/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/CV.UB
“Về hướng dẫn bổ sung Quyết định 479/QĐ.UB ngày 01/12/1994 của UBND tỉnh Lào Cai về thu tiền sử dụng đất”

Lào Cai, ngày 11 tháng 02 năm 1995

 

Kính gửi:

- Công an tỉnh
- Sở Tài chính vật giá, Sở Xây dựng
- Sở Địa chính, Sở Tư pháp
- UBND các huyện, thị.

Xét công văn đề nghị số: 11/BN ngày 31/12/1994 của Cục thuế tỉnh Lào Cai về xin ý kiến chỉ đạo thực hiện Quyết định 479/QĐ.UB ngày 01/12/1994 của UBND tỉnh Lào Cai về thu tiền sử dụng đất.

Về vấn đề này UBND tỉnh Lào Cai có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Xác định hệ số K: hệ số K được xác định với mức tối thiểu là 1, tối đa là 2. Giao cho Chủ tịch UBND huyện, thị quy định cụ thể hệ số K cho từng vị trí, trên cơ sở đề nghị của liên ngành (liên ngành gồm: Sở Tài chính, Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và Cục thuế tỉnh).

2. Hạng đất xác định mức đền bù: Giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương mình để quy định hạng đất tính đền bù thiệt hại đất nông nghiệp. Riêng thị xã Lào Cai giao cho liên ngành xác định và hướng dẫn thực hiện.

3. Đối tượng được hưởng trợ cấp (đối với thị xã Lào Cai) là cán bộ công nhân viên chức lên Lào Cai theo yêu cầu công tác (chỉ áp dụng đối với trường hợp có quyết định điều động đến hết ngày 01/1/01/994 có xác nhận của ban tổ chức chính quyền).

4. Một số trường hợp sau đây cần được xác định rõ:

a. Trường hợp hộ gia đình, CB.CNVC trước năm 1979 ở thị xã Lào Cai, có nguyện vọng lên Lào Cai hồi cư được UBND tỉnh cho phép và cấp cho 1 lô đất, vì một lý do nào đó lại có thêm 1 lô đất nữa, thì thu tiền sử dụng 1 lô đất theo quy định tại Điều 10, 11, 12 tại bản quy định kèm theo Quyết định 479/QĐ.UB ngày 01/12/1994 của UBND tỉnh. Còn lô đất thứ hai phải thu hồi hoặc phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo Quyết định 129/QĐ.UB của UBND tỉnh và Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ.

b. Trường hợp một hộ gia đình có nhiều người (bố, mẹ, con cái) hiện tại gia đình có nhiều lô đất thì UBND thị xã Lào Cai căn cứ vào các chính sách của tỉnh về cấp đất tại thị xã Lào Cai quyết định các trường hợp được cấp quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất. Đối với những lô đất cấp sai chính sách, UBND thị xã Lòa Cai tổng hợp báo cáo tỉnh có hướng giải quyết.

c. Trường hợp hộ gia đình độc thân đã có đất nay lấy nhau thành vợ chồng, thì chuyển quyền sử dụng 2 lô đất đều là hợp pháp và chủ hộ phải nộp tiền sử dụng đất cho cả 2 lô đất đó theo quy định tại Điều 10, 11, 12 tại bản quy định kèm theo Quyết định 479/QĐ.UB ngày 01/12/1994.

Trên đây là một số vấn đề bổ sung cho Quyết định 479/QĐ.UB ngày 01/12/1994 của UBND tỉnh giao cho liên ngành cùng Chủ tịch UBND các huyện, thị xã hướng dẫn thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quý Đăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 88/CV.UB năm 1995 về hướng dẫn bổ sung Quyết định 479/QĐ.UB ngày 01/12/1994 của UBND tỉnh Lào Cai về thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.042

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.76.48