Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 875/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc đề nghị thoái thu tiền thu sử dụng vốn và giữ lại khoản thu sử dụng vốn phải nộp Ngân sách Nhà nước

Số hiệu: 875/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 875/TCT-DNNN
V/v: Đề nghị thoái thu tiền thu sử dụng vốn

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà
Số 254 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng

 

Trả lời công văn số 170/VH ngày 28/12/2005 của Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà (Cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà) về việc đề nghị thoái thu tiền thu sử dụng vốn và giữ lại khoản thu sử dụng vốn phải nộp Ngân sách Nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 33 TC/TCT ngày 13/6/1997 hướng dẫn về chế độ thu sử dụng vốn thì: Trường hợp Công ty SXKD đầu tư và DV Việt Hà có sử dụng vốn của Ngân sách Nhà nước để góp vốn liên doanh thì Công ty phải nộp tiền thu sử dụng vốn đối với số vốn của Ngân sách Nhà nước đã góp vào liên doanh.

Việc Cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà đề nghị thoái thu tiền sử dụng vốn đã nộp và giữ lại khoản thu sử dụng vốn phải nộp theo chế độ quy định đối với số vốn Ngân sách Nhà nước đem góp vào liên doanh là không có căn cứ để thực hiện. Đề nghị Công ty nộp khoản thu sử dụng vốn vào Ngân sách Nhà nước theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DNNN (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 875/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc đề nghị thoái thu tiền thu sử dụng vốn và giữ lại khoản thu sử dụng vốn phải nộp Ngân sách Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.258
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66