Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 875/TCT-CS về việc xử lý mất hoá đơn của hộ kinh doanh sửa chữa ôtô Nguyễn Hữu Bảng do nguyên nhân khách quan do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 875/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 875/TCT-CS
V/v xử lý mất hoá đơn của hộ kinh doanh.

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 456/CV-TTHT ngày 24/1/2008 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc xử lý mất hoá đơn của hộ kinh doanh sửa chữa ôtô Nguyễn Hữu Bảng do nguyên nhân khách quan. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 19, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định:

''Nguyên tắc xử lý vi phạm, thủ tục xử phạt, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn quy định tại Nghị định này thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.''

Tại Điểm 6, Điều 3 Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 2/7/2002 về xử phạt vi phạm hành chính của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định: ''Không xử lý vi phạm hành chính trong các trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình”.

Theo báo cáo của Cục Thuế thì ông Nguyễn Hữu Bảng đã bị mất 32 số hoá đơn (gồm cả liên 2 và các liên khác) chưa sử dụng và 68 số hoá đơn đã sử dụng; căn cứ theo quy định nêu trên, nếu sự việc mất hoá đơn của hộ kinh doanh có biên bản của cơ quan công an xác nhận bị mất cắp hoá đơn trong trường hợp khách quan thì không xử lý vi phạm hành chính theo Điều 3 Pháp lệnh Xử phạt Hành chính.

Trong trường hợp hộ kinh doanh mất hoá đơn mà không có biên bản xác nhận của cơ quan công an là vi phạm trong trường hợp khách quan như nêu trên thì việc mất hoá đơn bị xử phạt theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. Mức phạt tối đa là 50.000.000 đồng.

Đối với việc xử phạt mất hoá đơn do không quy định khung nên không áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định tại điều 57 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và căn cứ tình hình thực tế để xử lý phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 875/TCT-CS về việc xử lý mất hoá đơn của hộ kinh doanh sửa chữa ôtô Nguyễn Hữu Bảng do nguyên nhân khách quan do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.097
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255