Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 873TCT/TNCN về việc xác định thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2004 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 873TCT/TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 873TCT/TNCN
V/v: xác định thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2004

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Liên doanh may OASIS
(Địa chỉ: Ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM)

 

Trả lời công văn số 0527/OAS-QTDN ngày 08/3/2005 của Công ty Liên doanh may OASIS về việc xác định thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (gọi tắt là thuế TNCN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 508 TCT/TNCN ngày 17/2/2005 về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2004, trong đó hướng dẫn:

“Thu nhập thường xuyên chịu thuế năm 2004 được xác định: lấy tổng thu nhập chịu thuế cả năm chia cho 12 tháng để tính thu nhập chịu thuế bình quân tháng;

- Thu nhập của 6 tháng đầu năm áp dụng thuế suất theo Biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập thường xuyên quy định tại Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính.

- Thu nhập của 6 tháng cuối năm áp dụng thuế suất theo Biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập thường xuyên quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính”.

Như vậy, trường hợp cá nhân có thu nhập thường xuyên 6 tháng đầu năm mỗi tháng 3 triệu đồng và 6 tháng cuối năm mỗi tháng 5 triệu đồng (như đã nêu trong công văn hỏi) sẽ phải tổng hợp thu nhập cả năm chia cho 12 tháng để tính thu nhập bình quân tháng và xác định số tiền thuế TNCN phải nộp bằng cách áp vào các Biểu thuế tương ứng, cụ thể:

- Tổng thu nhập năm 2008: 48 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân tháng: 4 triệu đồng

- Thuế thu nhập phải nộp năm 2004: 600.000 đồng, trong đó:

+ 6 tháng đầu năm (4tr – 3 tr) x 10% x 6 tháng = 600.000 đồng

+ 6 tháng cuối năm: không phải nộp thuế (vì thu nhập chưa đến mức chịu thuế).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. HCM
- Lưu: VP (HC), TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 873TCT/TNCN về việc xác định thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2004 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.915
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52