Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 872/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Số hiệu: 872/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 872/TCT-TNCN
V/v: Xác định nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TAEKWANG MTC Việt Nam
Địa chỉ: Lô E, Đường 5, Khu công Nghiệp Long Bình - Tp Biên Hòa - Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 2006/04/CV-TMTC ngày 22/02/2006 của Công ty TNHH Taekwang MTC Vina về việc xác định nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC nêu trên; công văn số 560 TCT/TNCN ngày 14/02/2006 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế năm 2005 và để tạo thuận lợi cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2005 của Công ty, thì:

Trường hợp Công ty TNHH Taekwang MTC Vina mua lại toàn bộ Công ty TNHH Asia Pacific Việt Nam và các nhân viên của Công ty Asia Pacific Việt Nam tiếp tục làm việc cho Công ty TNHH Taekwang MTC Vina mức lương và công việc như cũ chỉ thay đổi về chủ đầu tư thì các nhân viên này được quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2005 tại Công ty TNHH Taekwang MTC Vina.

Công ty TNHH Taekwang MTC Vina phải làm bản cam kết với cơ quan thuế (Cục thuế tỉnh Đồng Nai) về việc nộp thuế, truy thu, truy hoàn thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân năm 2005 theo đúng chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Taekwang MTC Vina biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 872/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.325
DMCA.com Protection Status