Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 870/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong chính sách thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 870/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 870/TCT-TS
V/v: C/s thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Kon Tum 

 

Trả lời Công văn số 205/CV-CT-TB ngày 23/2/2005 của Cục thuế tỉnh Kon Tum hỏi về vướng mắc trong chính sách thu tiền sử dụng đất (SDĐ); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.9, Mục II Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người SDĐ thực hiện nghĩa vụ tài chính ghi: Nguồn gốc sử dụng đất và được hiểu như sau: Căn cứ vào mục đích sử dụng của từng loại đất được giao đã nộp tiền SDĐ, được giao đất không phải nộp tiền SDĐ, hoặc đất do nhận thừa kế, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất… (do cơ quan Tài nguyên - Môi trường ghi), cơ quan Thuế biết được đất đó được giao đã nộp tiền SDĐ hay không phải nộp tiền SDĐ hoặc đất đó là đất do nhận chuyển nhượng của người khác…; Thời điểm SDĐ (từ trước hoặc sau ngày 15/10/1993) được ghi tại Điểm 1.10 của phiếu chuyển thông tin. Ngoài các căn cứ ghi tại phiếu chuyển thông tin địa chính nêu trên; trong hồ sơ của người SDĐ thực hiện nghĩa vụ tài chính còn có giấy xác nhận của UBND xã, phường… xác nhận mốc thời gian đất đã được sử dụng từ trước hoặc sau ngày 15/10/1993, có phù hợp với quy hoạch không?, có tranh chấp không?… để làm căn cứ tính thu hay không thu tiền SDĐ chứ không phải chỉ căn cứ riêng vào Điểm 1.9 tại Thông tư nêu trên.

Trường hợp hồ sơ và phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ nộp tiền SDĐ của người SDĐ chưa đầy đủ và hợp pháp thì cơ quan Thuế có quyền trả lại cho văn phòng đăng ký quyền SDĐ hoặc cơ quan Tài nguyên - Môi trường để bổ sung tiếp.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Kon Tum liên hệ và phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường của tỉnh để thống nhất việc xác định rõ các căn cứ và nội dung ghi trong hồ sơ của người SDĐ khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 870/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.008
DMCA.com Protection Status