Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 87 TCT/DNNN ngày 13/01/2004 của Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào sản lượng điện mua ngoài

Số hiệu: 87TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 13/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87 TCT/DNNN
V/v khấu từ thuế GTGT đầu vào sản lượng điện mua ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng Công ty điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 3312/CV-EVN-TCKT ngày 4 tháng 8 năm 2003 của Tổng Công ty điện lực Việt Nam về việc khấu từ thuế GTGT đầu vào của sản lượng điện mua ngoài tại Điện lực các tỉnh, thành phố, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2a, điểm 2b, mục I Thông tư số 05/2000/TT-BTC ngày 12 tháng 1 năm 2000 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12 tháng 11 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế GTGT đối với ngành điện, thì: thuế GTGT đầu vào của sản lượng điện mua ngoài của các Công ty điện lực, bao gồm cả sản lượng điện mua ngoài do các Công ty điện lực uỷ quyền cho Điện lực các tỉnh, thành phố trực tiếp mua, được kê khai tại các Công ty điện lực và được tổng hợp để phân bổ thuế đầu vào cho Điện lực các tỉnh, thành phố.

Điện lực các tỉnh, thành phố phải lập Bảng kê hoá đơn GTGT đối với sản lượng điện mua ngoài theo uỷ quyền của Công ty gửi về Công ty điện lực để làm căn cứ cho Công ty điện lực tổng hợp, phân bổ thuế đầu vào cho Điện lực các tỉnh, thành phố.

Trường hợp năm 2003 các Công ty điện lực, Điện lực các tỉnh, thành phố chưa thực hiện khấu từ thuế GTGT đầu ào theo hướng dẫn tại công văn này thì khi quyết toán thuế GTGT năm 2003 phải điều chỉnh lại; nếu năm 2001, 2002 các Công ty điện lực, Điện lực các tỉnh, thành phố đã kê khai khấu từ thuế GTGT đầu vào đối với các hoá đơn mua điện bên ngoài thì không điều chỉnh kê khai lại.

Tổng cục thuế trả lời để Tổng công ty điện lực được biết và chỉ đạo các Công ty điện lực thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 87 TCT/DNNN ngày 13/01/2004 của Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào sản lượng điện mua ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.120
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234