Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 863/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với khoản trả chậm, trả góp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 863/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 863/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty cổ phần thương mại giấc mơ dễ dàng.
(Đ/c: 104 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP HCM)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8312/CT-PC ngày 30/09/2011, công văn số 6988/CT-PC ngày 22/8/2011 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 20/09-ED ngày 20/9/2011 và công văn số 28/02-ED ngày 28/02/2012 Công ty cổ phần thương mại giấc mơ dễ dàng đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế GTGT đối với khoản trả chậm, trả góp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điều 476 của Bộ Luật dân sự năm 2005 quy định về lãi suất:

“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng.

2. Trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.”

Tại điểm 1.5 mục I, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn về giá tính thuế GTGT: “1.5. Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá tính theo giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hóa đó, không bao gồm khoản lãi trả góp, trả chậm”.

Tại điểm 1.3 mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ hướng dẫn trên và theo báo cáo của Công ty cổ phần thương mại giấc mơ dễ dàng tại công văn số 20/09-ED ngày 20/9/2011 và công văn số 28/02-ED ngày 28/02/2012 thì lãi suất trả chậm, trả góp của Công ty tính quy ra là 35,69%/năm. Do đó, đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ việc thu lãi trả góp, trả chậm của Công ty cổ phần thương mại giấc mơ dễ dàng như trên có đúng quy định của pháp luật liên quan hay không để có căn cứ xử lý thuế phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần thương mại giấc mơ dễ dàng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Vụ KK&KTT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 863/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với khoản trả chậm, trả góp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.601
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253