Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 861/TCT/TTf Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành: 25/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 861/TCT/TTf

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 861 TCT/TTR NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ.

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định,

Tổng cục thuế nhận được công văn số 130 CT/TTr ngày 23-01-2002 của Cục thuế tỉnh Bình Định "về việc xác định vi phạm và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế". Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 - Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số 885/1998/QĐ/BTC ngày 16-7-1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định "Hoá đơn hợp pháp phải đầy đủ các nội dung theo quy định sau đây: - Hoá đơn do người bán hàng, dịch vụ thu tiền, kể cả trao đổi sản phẩm giao cho người mua hàng phải là bản gốc, liên 2 (Liên giao cho khách hàng…)".

Do đó, trong trường hợp doanh nghiệp mua hàng không có hoá đơn, sau đó mua hoá đơn trắng (khống) ở cơ sở kinh doanh khác về để ghi hợp thức hoá cho lượng hàng hoá đã mua không có hoá đơn trước đó thì những hoá đơn này là hoá đơn không hợp pháp. Bởi vì không phải do người trực tiếp bán hàng cung cấp cho người mua.

Tại tiết b - điểm 15 - Mục III - Phần B - Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14-7-1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13-5-1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp quy định "Doanh nghiệp không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế các khoản chi phí sau đây: b) Các khoản chi không có chứng từ hoặc chứng từ không hợp pháp…".

Do đó, những hoá đơn khống do doanh nghiệp mua về để hợp thức hoá chi phí không được hạch toán vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế.

Việc làm trên của doanh nghiệp sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả trên báo cáo quyết toán thuế cả năm, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Do đó, Theo quy định tại điểm 2 - Mục IV - Phần C Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14-7-1998 của Bộ Tài chính nêu trên thì: Khi kiểm tra quyết toán thuế nếu cơ quan thuế phát hiện có hành vi trốn lậu thuế theo quy định của pháp luật thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế, doanh nghiệp còn bị phạt tiền về hành vi khai man trốn thuế.

Mặt khác, trong trường hợp nếu cơ quan thuế căn cứ vào các tài liệu điều tra cho thấy doanh nghiệp thực tế có mua hàng hoá nhưng vi phạm về sử dụng hoá đơn chứng từ thì cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điểm 7 - Phần D - Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14-7-1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13-5-1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng Cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện.

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 861/TCT/TTf ngày 25/02/2002 của Tổng cục Thuế về việc xác định vi phạm và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.367

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!