Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8607/CT-THNVDT về tỷ lệ tính lệ phí trước bạ đối với ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 8607/CT-THNVDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Đình Cử
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8607/CT-THNVDT
V/v tỷ lệ tính LPTB đối với ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2011

KHẨN

Kính gởi: Chi cục thuế quận huyện.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ có phát sinh vướng mắc về việc áp dụng tỷ lệ tính lệ phí trước bạ đối với ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng. Cục thuế đã có công văn số 7992/CT-THNVDT ngày 21/9/2011 báo cáo và xin ý kiến Tổng Cục thuế.

Ngày 06/10/2011, Tổng Cục thuế đã có công văn số 3556/TCT-CS trả lời vướng mắc của Cục thuế. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục thuế, Cục thuế triển khai đến các Chi cục thuế thực hiện như sau:

Trong thời gian từ ngày 01/9/2011 đến ngày 14/10/2011: áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 2% đối với ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng.
Tỷ lệ 2% được áp dụng để tính lệ phí trước bạ ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng đối với các hồ sơ đã nộp tại cơ quan thuế đến hết ngày 14/10/2011.

Các hồ sơ ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng kê khai lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế từ ngày 15/10/2011 áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 10% cho đến khi Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định tỷ lệ thu mới.

Cục thuế thành phố thông báo để các Chi cục thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- UBND/TP “Để báo cáo”.
- P.TTHT, PC
- Lưu: VT, THNVDT.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8607/CT-THNVDT về tỷ lệ tính lệ phí trước bạ đối với ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.285
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123