Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 859 TCT/DNNN ngày 26/03/2004 của Tổng cục thuế về việc sử dụng hoá đơn GTGT

Số hiệu: 859TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 859 TCT/DNNN
V/v sử dụng hoá đơn GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 301/LT-TCKT ngày 10 tháng 3 năm 2004 của Công ty lương thực thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2 - Mục VI- Phần B- Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 002 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp mẫu hoá đơn có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị ký duyệt thì không nhất thiết thủ trưởng đơn vị phải ký duyệt mà có thể uỷ quyền cho người bán hàng ký, ghi rõ họ tên khi lập và giao hoá đơn cho khách hàng. Việc uỷ quyền người ký duyệt hoá đơn bán hàng phải có quyết định của thủ trưởng đơn vị và hoá đơn này phải được đóng dấu của tổ chức, cá nhân vào góc trên, bên trái của liên 2 hoá đơn”.

Căn cứ quy định trên đây: Trường hợp Công ty có nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán phụ thuộc cùng đóng trên địa bàn, có con dấu riêng, kê khai nộp thuế tập trung tại Văn phòng Công ty, mỗi đơn vị phụ thuộc có nhiều cơ sở bán hàng trực tiếp như các trạm, cửa hàng... thì thủ trưởng Công ty có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người bán hàng ký, ghi rõ họ tên khi lập và giao hoá đơn cho khách hàng. Các hoá đơn uỷ quyền cho cấp dưới ký duyệt phải được đóng dấu của Công ty vào góc trên, bên trái của liên  hoá đơn; người được uỷ quyền ký thay và ghi rõ họ tên vào phần Thủ trưởng đơn vị trên hoá đơn. Người ký duyệt hoá đơn trên danh nghĩa uỷ quyền thì không được uỷ quyền tiếp cho người khác.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 859 TCT/DNNN ngày 26/03/2004 của Tổng cục thuế về việc sử dụng hoá đơn GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.083
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177