Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 853TCT/ĐTNN về việc chính sách thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 853TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 853TCT/ĐTNN
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 275/CT-TTHT ngày 22/2/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT áp dụng đối với Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 6 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính bổ sung vào điểm 1.2.c Mục III Phần B Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 về việc xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với cơ sở sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản có tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh tập trung có sử dụng sản phẩm ở các khâu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT (bao gồm sản phẩm nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) thì: cơ sở kinh doanh được kê khai khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu từ xây dựng cơ bản đến sản xuất chế biến,…

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty thực hiện trồng rừng và chế biến sản phẩm gỗ rừng trồng thành sản phẩm gỗ dăm theo đúng giấy phép thành lập Công ty quy định thì sản phẩm gỗ dăm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và Công ty được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào khâu trồng rừng và chế biến sản phẩm gỗ này. Trường hợp Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn ký kết hợp đồng kinh tế thuê đơn vị khác thực hiện việc trồng rừng, khai thác và gia công chế biến gỗ dăm thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí thuê trồng rừng, khai thác, gia công chế biến gỗ nếu có hóa đơn GTGT hợp pháp. 

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 853TCT/ĐTNN về việc chính sách thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.880
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215