Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 851/TCT-CS về việc miễn, giảm thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 851/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 851/TCT-CS
V/v miễn, giảm thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 14508/CT-HTr ngày 11/10/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội kèm theo công văn số 364/TCKT-CT5 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5 về miễn, giảm thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính dã hướng dẫn: Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà theo hướng dẫn tại công văn này khi đáp ứng hai điều kiện: Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước nhưng không cần làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần và được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5 được cổ phần hoá từ doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 532/QĐUB ngày 24/1/2005 của UBND Thành phố Hà Nội, tức là Công ty được cổ phần hoá theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần và được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, do đó Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5 không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất theo hướng dẫn tại công văn số 3571 TC/TCT nêu trên. Theo đó, Dự án kinh doanh phát triển nhà tại khu đô thị mới Sài Đồng (là dự án liên doanh giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5 và Công ty Cổ phần Xây dựng số 3) không được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất theo hướng dẫn tại công văn số 3571 TC/TCT nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà HN số 5;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 851/TCT-CS về việc miễn, giảm thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.204
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116