Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 85/BXD-KTTC về việc tổng hợp số liệu ghi thu, ghi chi học phí và viện phí 2007 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 85/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Đức Hưng
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 85/BXD-KTTC
V/v: Tổng hợp số liệu ghi thu, ghi chi học phí và viện phí 2007.

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thưc hiện Luật.

Để chuẩn bị cho công tác tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 và làm thủ tục ghi thu, ghi chi học phí, viện phí năm 2007 với Bộ tài chính.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị sự nghiệp (đào tạo, y tế) báo cáo số học phí, viện phí đã thu và được sử dụng trong năm 2007 theo mẫu đính kèm.

Báo cáo gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 10/6/2008 để tổng hợp ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, Vụ KHTC

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP SỐ THU, CHI HỌC PHÍ VÀ VIỆN PHÍ NĂM 2007
(kèm theo văn bản số: 85/BXD-KHTC ngày 04 tháng 6 năm 2008)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT

Tên học phí hoặc viện phí

Số năm 2006 chuyển sang

Số thu trong năm 2007

Số đã sử dụng trong năm 2007

Số chưa sử dụng chuyển năm sau

I

HỌC PHÍ, LỆ PHÍ

 

 

 

 

1

Cao đẳng, đại học

 

 

 

 

2

Trung học

 

 

 

 

3

Dạy nghề

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

II

VIỆN PHÍ

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký tên)

…ngày…. tháng 6 năm 2008
Thủ trường đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 85/BXD-KTTC về việc tổng hợp số liệu ghi thu, ghi chi học phí và viện phí 2007 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66