Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 846 TCT/NV5 ngày 11/03/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT

Số hiệu: 846TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 846 TCT/NV5
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Chi nhánh Công ty bảo hiểm dầu khí tại Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2816/CT-TQD ngày 20/12/2002 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tiền bồi thường bảo hiểm thuộc diện chịu thuế GTGT, Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Từ ngày 01/01/2002 đến hết ngày 30/9/2002; Theo quy định tại điểm 1,2b, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì Công ty bảo hiểm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào với tỷ lệ 03% trên giá mua theo hoá đơn đối với tiền bồi thường kinh doanh bảo hiểm của nghiệp vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (tính trên giá trị bồi thường bảo hiểm) thuộc trách nhiệm bồi thường của cơ sở kinh doanh bảo hiểm.

- Từ ngày 01/10/2002 đến hết ngày 31/12/2002; Theo quy định tại Điểm 1.b, Mục IV, Thông số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính thì Công ty bảo hiểm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ 01% trên giá mua đối với tiền bồi thường kinh doanh bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (tính trên giá trị bồi thường bảo hiểm) thuộc trách nhiệm bồi thường của cơ sở kinh doanh bảo hiểm.

- Từ ngày 01/01/2003 trở đi: Theo quy định tại điểm 1, Thông tư số 116/2002/TT-BTC ngày 25/12/2002 của Bộ Tài chính thì Công ty bảo hiểm không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ đối với tiền bồi thường kinh doanh bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Công văn này thay thế công văn số 2946 TCT/NV5 ngày 07/7/2002 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 846 TCT/NV5 ngày 11/03/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.075

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121