Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 844/TCT-KK về việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp nhầm, nộp thừa ở khâu nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 844/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 844/TCT-KK
V/v xử lý thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 15734/CT-THNVDT ngày 31/10/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp nhầm, nộp thừa ở khâu nhập khẩu của Công ty TNHH Inox Đại Phát. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Inox Đại Phát đã nộp nhầm 2 lần thuế GTGT khâu nhập khẩu, do đó chứng từ nộp thuế lần 2 phát sinh ngày 7/11/2006 đã kê khai quá thời hạn 03 tháng; Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra và xác định đơn vị đã kê khai và nộp thuế GTGT nhập khẩu lần thứ nhất.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 5.3 Mục IV Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu thì: người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu cho cơ quan Hải quan, Cơ quan Hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả người nộp thuế theo quy định.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn quá thời hạn 03 tháng và tình hình thực tế tại Công ty, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội giải quyết hoàn trả (hoặc khấu trừ) số tiền thuế GTGT đầu vào của chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu do nộp nhầm lần 2 của Công ty TNHH Inox Đại Phát với số tiền thuế là 48.543.509 đồng. Đồng thời Cục Thuế xử phạt vi phạm hành chính về kê khai thuế đối với Công ty theo qui định tại điểm 1b, Mục I, Phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hình thức và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm qui định về kê khai thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Công ty TNHH Inox Đại Phát
- Lưu VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 844/TCT-KK về việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp nhầm, nộp thừa ở khâu nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.109
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215