Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 844TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 844 TCT/DNNN
V/v xử lý tiền phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Tổng cục thuế nhận được công văn số 1803/CT-TQD ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Gia Lai v/v xử lý tiền phạt chậm nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo hướng dẫn tại Điểm 2, phần A Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan, thì các khoản nợ thuế và khoản phải nộp NSNN được xử lý bao gồm cả các khoản tiền phạt tính trên các khoản chậm nộp NSNN.

- Theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 Mục IV, phàn B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2002 nêu trên, thì: doanh nghiệp được xoá số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN tối đa bằng số thuế và các khoản phải nộp NSNN nợ đọng của năm 1998 trở về trước tính đến thời điểm lập hồ sơ xử lý, nhưng không vượt quá số lỗ của doanh nghiệp tính đến cuối năm 2001.

Căn cứ hướng dẫn trên, thì doanh nghiệp được xoá khoản tiền phạt chậm nộp tính trên các khoản chậm nộp NSNN của năm 1998 trở về trước tính đến thời điểm lập hồ sơ đề nghị xoá nợ, nhưng số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN (bao gồm các khoản tiền phạt chậm nộp) không vượt quá số lỗ của doanh nghiệp tính đến cuối năm 2001.

Các trường hợp hồ sơ đề nghị xử lý xoá nợ không đề nghị xoá nợ khoản phạt chậm nộp, trong khi số lỗ của đơn vị lớn hơn số đề nghị xoá nợ thì Cục thuế bổ sung công văn đề nghị xoá nợ khoản phạt chậm nộp cho doanh nghiệp, nhưng đảm bảo nguyên tắc số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN (bao gồm cả khoản tiền phạt chậm nộp) không vượt quá số lỗ của doanh nghiệp tính đến cuối năm 2001.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Gia Lai được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 844 TCT/DNNN ngày 25/03/2004 của Tổng cục thuế về việc xử lý tiền phạt chậm nộp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.215

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255