Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 844/TCHQ-KTTT về việc hoàn trả số thuế giá trị gia tăng đã nộp, nay được điều chỉnh giảm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 844/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 844/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế GTGT đã nộp nhưng được điều chỉnh giảm

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty Công trình giao thông công chính
(14-16 Phan Đăng Lưu, P6, Bình Thạnh, TP.HCM)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 1054/TV-CTGTCC ngày 30/12/2004 của Công ty Công trình giao thông công chính về việc hoàn trả số thuế giá trị gia tăng đã nộp, nay được điều chỉnh giảm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp quy định tại Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, thì: Thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng (=) thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Số thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp đã nộp (kể cả nộp thừa theo chứng từ nộp ngân sách) ở khâu nhập khẩu theo quy định được tính vào thuế giá trị gia tăng đầu vào và được khấu trừ khi tính thuế giá trị gia tăng phải nộp. Như vậy, doanh nghiệp đã được trả lại tiền thuế giá trị gia tăng ngay từ cách xác định thuế, không phải hoàn trả từ Ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Công trình giao thông công chính, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu VP, KTTT (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 844/TCHQ-KTTT về việc hoàn trả số thuế giá trị gia tăng đã nộp, nay được điều chỉnh giảm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.970
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90