Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 843TCT/ĐTNN về việc bán tài sản thanh lý của Công ty TNHH Cấp nước Đình Vũ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 843TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 843TCT/ĐTNN
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Hải Phòng

Trả lời công văn số 105/BQL-DN ngày 04/02/2003 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Hải Phòng về việc bán tài sản thanh lý của Công ty TNHH Cấp nước Đình Vũ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Các quy định về ưu đãi thuế TNDN quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành chỉ áp dụng đối với thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động thanh lý tài sản cố định khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể trước thời hạn là hoạt động nằm ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được quy định tại Giấy phép đầu tư, vì vậy khi doanh nghiệp thanh lý tài sản cố định trong trường hợp này có phát sinh lợi nhuận từ việc thanh lý tài sản thì khoản lợi nhuận thu được không thuộc đối tượng được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Giấy phép đầu tư.

2. Theo quy định tại Điểm 4 Mục V Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì khoản thu nhập từ việc thanh lý tài sản cố định được tính vào các khoản thu nhập chịu thuế khác của doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ, khi chấm dứt hoạt động, giải thể thanh lý tài sản cố định có phát sinh lợi nhuận thì số lợi nhuận này được bù trừ với số lỗ của doanh nghiệp. Trường hợp sau khi bù trừ với số lỗ mà vẫn phát sinh lợi nhuận thì phải nộp thuế TNDN với mức thuế suất thuế TNDN 28%.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Hải Phòng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hải Phòng;
- Lưu: VP (HC); ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 843TCT/ĐTNN về việc bán tài sản thanh lý của Công ty TNHH Cấp nước Đình Vũ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.503
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35