Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 841TCT/TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 841 TCT/TVQT
V/v đăng ký sử dụng hoá đơn tự in

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn; tiếp theo công văn số 1104 TCT/AC ngày 26 tháng 3 năm 2003 của Tổng cục Thuế về việc đăng ký sử dụng hoá đơn tự in; Tổng cục Thuế hướng dẫn thêm như sau:

Đối với các công ty, xí nghiệp có nhu cầu đăng ký sử dụng hoá đơn theo mẫu thống nhất cho nhiều đơn vị phụ thuộc, đóng ở nhiều địa phương khác nhau trong cả nước thì Cục Thuế địa phương nơi có trụ sở chính của Công ty, xí nghiệp thực hiện duyệt mẫu, quy định ký hiệu hoá đơn riêng cho từng đơn vị phụ thuộc và chấp thuận sử dụng, đồng thời thông báo mẫu, ký hiệu và số lượng hoá đơn đăng ký in từng đợt cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố khác có liên quan có căn cứ theo dõi, quản lý việc sử dụng hoá đơn của các đơn vị thành viên phụ thuộc.

Công ty, xí nghiệp thực hiện in hoá đơn cho các đơn vị thành viên theo mẫu, ký hiệu và số lượng hoá đơn đã được cơ quan Thuế chấp thuận. Các chỉ tiêu trên hoá đơn như: Tên, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số thứ tự... phải được in sẵn và thay đổi cho phù hợp với từng đơn vị phụ thuộc nơi sử dụng hoá đơn, trước khi đăng ký lưu hành với cơ quan Thuế địa phương. Khi đăng ký in mới, Công ty, xí nghiệp phải thực hiện tổng hợp, quyết toán số lượng hoá đơn đã in, đã sử dụng đợt trước của các đơn vị thành viên với cơ quan Thuế địa phương nơi Công ty, xí nghiệp có trụ sở chính.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 841 TCT/TVQT ngày 25/03/2004 của Tổng cục thuế về việc đăng ký sử dụng hoá đơn tự in

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.472

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!