Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 840/TCHQ-KTTT về việc điều chỉnh thời hạn nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Ngọc trai Nha Trang do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 840/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 840/TCHQ-KTTT
V/v: thời hạn nộp thuế nhập NLSXXK

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Sở Thủy sản Khánh Hòa

Trả lời công văn số 36/STS-KT ngày 26/1/2005 của Sở Thủy sản Khánh Hòa về việc xin điều chỉnh thời hạn nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Ngọc trai Nha Trang; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Đề nghị quý Sở hướng dẫn Công ty TNHH Ngọc trai Nha Trang gửi hồ sơ xin kéo dài thời hạn nộp thuế nhập vật tư, nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu đến Cục Hải quan nơi Công ty mở tờ khai nhập khẩu để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý Sở biết và hướng dẫn Công ty TNHH Ngọc trai Nha Trang thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ tỉnh Khánh Hòa
- Lãnh đạo TC
- Lưu VP , KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 840/TCHQ-KTTT về việc điều chỉnh thời hạn nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Ngọc trai Nha Trang do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.805
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108