Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 838 TCT/PCCS ngày 25/03/2004 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Số hiệu: 838TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 838 TCT/PCCS
V/v ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Lâm sản xuất khẩu Quang Thọ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7497 BKH/PTDN ngày 08/12/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có ý kiến giải đáp vướng mắc theo văn thư đề ngày /10/2003 của Công ty TNHH Lâm sản xuất khẩu Quang Thọ (tỉnh Quảng Ngãi). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.1.23, Mục II, Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước quy định: “Chủ doanh nghiệp tư nhân giải thể doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp tư nhân mới hoặc tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trên cùng một địa bàn thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương với tư cách là chủ tịch hội đồng thành viên hay là người có số vốn góp cao nhất trong vốn Điều lệ của công ty” thì không đủ Điều kiện được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại Mục I và Điểm 1.1. Mục II, Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC.

Theo nội dung trình bày từ phía Công ty thì ông Lê Đức Thanh là người có số vốn góp cao nhất của Công ty nhưng không phải là chủ doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp chế biến lâm sản Đức Thanh giải thể. Theo nội dung công văn số 1972/CT-NV ngày 12/09/2003 của Cục thuế thì ông Lê Đức Thanh là chủ doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp chế biến lâm sản Đức Thanh giải thể trước đây, tham gia thành lập Công ty TNHH Lâm sản xuất khẩu Quang Thọ trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tư cách là chủ tịch hội đồng thành viên và là người có số vốn góp cao nhất trong vốn Điều lệ của Công ty nên Công ty không đủ Điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên.

Vấn đề vướng mắc là việc xác định địa vị của ông Lê Đức Thanh trước đây. Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH Lâm sản xuất khẩu Quang Thọ làm việc cụ thể với Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi để xác định rõ địa vị của ông Lê Đức Thanh trước đây, trên cơ sở đó giải quyết vấn đề miễn, giảm thuế của Công ty theo đúng chế độ quy định./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 838 TCT/PCCS ngày 25/03/2004 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.909
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177