Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 832/TCT-PCCS xử lý hàng bán trả lại khi khách hàng làm mất liên 2 hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 832/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 832/TCT-PCCS
V/v xử lý hàng bán trả lại khi khách hàng làm mất liên 2 hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 65/CT-TTHT ngày 12/1/2007 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về việc xử lý hàng bán trả lại khi khách hàng làm mất liên 2 hóa đơn GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 5.8, mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, trường hợp cơ sở kinh doanh đã thu tiền và phát hành hóa đơn nhưng nay khách hàng đề nghị trả lại và công ty phải hoàn trả lại tiền cho khách hàng thì hóa đơn bán hàng đã phát hành được xử lý như sau:

- Nếu khách hàng là cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn trả lại hàng trên hóa đơn ghi rõ trả lại hàng cho người bán, tiền thuế GTGT. Hóa đơn này làm căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai.

- Nếu khách hàng là đối tượng không có hóa đơn thì bên bán lập biên bản trả lại tiền hàng theo hóa đơn bán hàng của khách hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn). Biên bản cùng với liên 2 hóa đơn bán hàng được lưu giữ làm căn cứ điều chỉnh doanh số, thuế GTGT. Trường hợp khách hàng làm mất liên 2 không thu hồi lại được thì trong biên bản phải ghi rõ, kèm theo bản giải trình mất hóa đơn và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm mất hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Cà Mau được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 832/TCT-PCCS ngày 27/02/2007 xử lý hàng bán trả lại khi khách hàng làm mất liên 2 hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.256

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248