Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 830/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý tổn thất hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản

Số hiệu: 830/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 830/TCT-PCCS
V/v: Xử lý tổn thất hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Phước 

 

Trả lời công văn số 31/CT-AC ngày 17/01/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Phước về việc xử lý tổn thất hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 3 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp bị mất cắp hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản mà có xác nhận của cơ quan Công an thì Cục thuế xem xét không xử phạt vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ mà có.

2/ Tổng cục Thuế đã có công văn số 10375/TCT-PCCS ngày 18/8/2005 về việc thu hồi toàn bộ hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản còn tồn tại các đơn vị. Vì vậy đề nghị Cục thuế tiến hành thu hồi số hóa đơn thu mua hàng còn tồn nêu trên theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 830/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý tổn thất hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.143
DMCA.com Protection Status