Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 829 TCT/DNNN ngày 24/03/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 829TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 24/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 829 TCT/DNNN
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Sơn La
- Tổng Công ty Sông Đà

 

Trả lời công văn số 1162 CT/QD ngày 3 tháng 12 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Sơn La về việc hoàn thuế GTGT đối với ban quản lý dự án thuỷ điện Nậm Chiến, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 3, Mục I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “3 - Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Tổng Công ty Sông Đà thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có dự án đầu tư nhà máy thuỷ điện Nậm Chiến trên địa bàn tỉnh Sơn La đang trong giai đoạn đầu từ XDCB, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế thì Tổng Công ty Sông Đà được xét hoàn thuế theo quý tại Hà Nội nếu số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên. Tổng Công ty có trách nhiệm kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư. Thủ tục hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm I, Mục II, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Khi dự án nhà máy thuỷ điện Nậm Chiến đi vào hoạt động, số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án đã được hoàn thuế tại Hà Nội, nhà máy không được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế tại tỉnh Sơn La.

Tổng cục Thuế trả lời để cục Thuế tỉnh Sơn la, Tổng Công ty Sông Đà được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 829 TCT/DNNN ngày 24/03/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.955
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74