Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 824/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 08/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 824/TCT-ĐTNN
V/v: Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH GREENFEED Việt Nam
Địa chỉ: Xã Nhưạt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

 

Trả lời văn bản số 07/06/CV-GF ngày 09/01/2006 của Công ty TNHH Greenfeed Việt Nam hỏi về việc hóa đơn, chứng từ đối với việc cho vay, cho mượn vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu và đăng ký kê khai thuế GTGT cho chi nhánh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Hóa đơn, chứng từ đối với việc cho vay, cho mượn vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 72/TCT-ĐTNN ngày 06/01/2006 gửi Cục thuế tỉnh Long AN hướng dẫn cụ thể về vấn đề này, theo đó, các trường hợp vay, mượn vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa được coi là một giao dịch kinh tế, các doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch này phải xuất hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT. Đối với các trường hợp vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế nhập khẩu, TTĐB (nếu có) và thuế GTGT khâu nhập khẩu thì đơn vị nhập khẩu khi tiến hành cho vay, mượn vật tư, hàng hóa còn phải truy nộp các Khoản thuế đã được miễn khi nhập khẩu. Khi xuất trả hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu vay mượn cũng phải xuất hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT.

Nội dung hướng dẫn tại cuốn sách 405 tình huống và giải đáp về thuế 2004-2005 xuất bản vào tháng 10/2004 chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, tổng cục thuế sẽ xem xét và Điều chỉnh, đúng với chế độ quy định.

2. Thuế GTGT đối với các chi nhánh của Công ty: Căn cứ theo quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì:

“- Các cơ sở hạch toán độc lập và các cơ sở hoạch toán phụ thuộc như Công ty, xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài Khoản tại ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở.

- Trường hợp cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở chính của Văn phòng Công ty, Tổng công ty, không có tư cách pháp nhân không có con dấu và tài Khoản tiền gửi tại ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì cơ sở hạch toán phụ thuộc phải kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%. Tổng công ty, Công ty có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính. Số thuế GTGT cơ sở hạch toán phụ thuộc đã nộp tại địa phương được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi Công ty, Tổng Công ty kê khai nộp thuế GTGT tại Văn phòng trụ sở chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp chi nhánh của Công ty có trụ sở tại địa phương khác nơi đóng trụ sở chính, nếu đáp ứng được đầy đủ các quy định nêu tại gạch đầu dòng thứ nhất thì chi nhánh của Công ty thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT tại địa phương theo phương pháp khấu trừ. Trường hợp chi nhánh của Công ty không đáp ứng được đầy đủ các Điều kiện này thì chi nhánh của Công ty phải tạm nộp thuế GTGT theo như quy định tại gạch đầu dòng thứ hai.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Greenteed Việt Nam biết và thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể. Trường hợp có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Cục thuế tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 824/TCT-ĐTNN ngày 08/03/2006 của Tổng Cục Thuế về việc hóa đơn, chứng từ đối với việc cho vay, cho mượn vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu và đăng ký kê khai thuế GTGT cho chi nhánh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.150

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32