Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 814/TTg-KTTH năm 2012 về thuế thu nhập cá nhân của cán bộ quản lý, giảng viên người nước ngoài làm việc tại Trường Đại học Việt Đức và trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Số hiệu: 814/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 21/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 814/TTg-KTTH
V/v thuế thu nhập cá nhân của cán bộ quản lý, giảng viên người nước ngoài làm việc tại Trường Đại học Việt Đức và trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 338/BGDĐT-KHTC ngày 20 tháng 01 năm 2012), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 5997/BTC - TCT ngày 07 tháng 5 năm 2012) và Bộ Tư pháp (công văn số 1663/BTP-PLDSKT ngày 05 tháng 3 năm 2012) về việc thuế thu nhập cá nhân của cán bộ quản lý, giảng viên người nước ngoài làm việc tại Trường đại học Việt Đức và Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5997/BTC-TCT trên đây và giao Bộ Tài chính hướng dẫn cơ quan Thuế thực hiện cụ thể.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo với tư cách là cơ quan chủ quản Trường đại học Việt Đức và Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có trách nhiệm xác nhận các chuyên gia nước ngoài đủ điều kiện được miễn thuế theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh,
Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng,
Nguyễn Hữu Vũ,
Kiều Đình Thụ,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, KGVX, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.19.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 814/TTg-KTTH năm 2012 về thuế thu nhập cá nhân của cán bộ quản lý, giảng viên người nước ngoài làm việc tại Trường Đại học Việt Đức và trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.456

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53