Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 810TCT/DNNN về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 810TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 810TCT/DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 762CT/CV ngày 08/12/2004 của Cục thuế tỉnh Cao bằng về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 7, Mục I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ thì được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT.

Căn cứ hướng dẫn trên, thì Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của cơ quan phát triển Thụy Sĩ (SDC) viện trợ cho dự án “Trung tâm giao dịch một cửa” mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để phục vụ cho dự án thì được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT nếu có đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo hướng dẫn tại Điểm 5, Mục II, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên. Trường hợp, trong thời gian Sở Nội vụ chưa được cấp mã số thuế nhưng có phát sinh các hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho dự án, trên hóa đơn ghi tên, địa chỉ Sở Nội vụ và có đầy đủ nội dung khác của hóa đơn nhưng không ghi mã số thuế thì Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng cũng được hoàn thuế GTGT đối với các hóa đơn GTGT này nếu Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng cam kết hàng hóa, dịch vụ mua vào để sử dụng cho dự án.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cao Bằng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: {VP (HC); DNNN (2b)}.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 810TCT/DNNN về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.763
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35